Aktuellt 2022

Årsmötet är nu genomfört för 2022.

All bokning av lokaler i Brukarhuset sker nu digitalt. Varje förening har ansvar att hålla reda på sina inloggningar. Alla föreningar ska ha ett stort TACK för den smidiga övergången till Digital bokning.

/ Styrelsen för Brukarhuset