Välkommen till BrukarHuset

Brukarhuset år 2015

BrukarHuset är namnet på ett hus där flera av länets funktionshinderorganisationer har sina kanslier. Fastigheten är belägen i området Mellringestaden.

Tidigare låg organisationerna åtskilda på olika adresser. Visionen att minska avståndet och öka kommunikationen inom funktionshinderrörelsen blev verklighet den 4 juni 2005 då BrukarHuset invigdes. Bättre möjligheter finns nu för samverkan och erfarenhetsutbyte.

Föreningar som är medlemmar i Brukarhuset kan boka lokaler via:  https://boka.se/brukarhusetorebro