Föreningarna

         LÄNSFÖRENINGAR

 • Afasiföreningen i Örebro län
 • Astma- och Allergiföreningen i Örebro län
 • Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro län
 • Celiakiföreningen i Örebro län
 • DHR Örebro län distrikt
 • Diabetesförening Örebro län
 • Dyslexiförbundet i Örebro län - FMLS
 • Dövas förening i Örebro län
 • Elöverkänsligas förening i Örebro län
 • FPS - Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län
 • FSDB - Förbundet Sveriges Dövblinda Örebro - Värmland
 • FUB i Örebro län
 • Funktionsrätt Örebro län
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län
 • Hjärt- Lungsjukas Länsförening i Örebro
 • HRF Hörselskadades distrikt i Örebro län
 • Neuroförbundet i Örebro län
 • Njurföreningen i Örebro län
 • Parkinsonföreningen i Örebro län
 • PIO Primär Immunbrist Organisationen Örebro-Västmanland
 • Psoriasisförbundet i Örebro län - PSO
 • RBU - Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Örebro län
 • Reumatikerdistriktet i Örebro län
 • RMT - Mag och tarmföreningen i Örebro län
 • RTP - Personskadeförbundet Örebro läns distrikt
 • SRF - Synskadades Riksförbund i Örebro län
 • Stamningsföreningen i Örebro län
 • Strokeföreningen  ÖLS - Örebro läns Strokeförening
 • Tandvårdsskadeförbundet
 • T-PRO - Prostatacancerföreningen
 • ÖDP - Örebro Dövas Pensionärsförening
 • ÖDU - Örebro Dövas Ungdomsklubb

  LOKALFÖRENINGAR
 • Astma- och Allergiföreningen lokalförening
 • Diabetesföreningen i Örebro m o
 • Hjärt- och lungsjukas lokalförening
 • HRF-lokalförening Örebro
 • RTP lokalförening

Länsföreningarna betalar en årlig medlemsavgift/ serviceavgift.
Lokalföreningarna betalar en årlig hyra.