Arkiv

Tre år av väntan är över. Nu har Leif Eriksson-rummet invigts av Carina Dahl (S), ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor.
- Jag är så glad att rummet har blivit klart, säger Gunhild Wallin, vice ordförande BrukarHusets styrelse.

Måndagen 12 februari 2018 var det dags för invigningen av det nya konferensrummet i BrukarHuset i Mellringe, Örebro. Arrangemanget lockade ett 50-tal personer. För dagen hade rummet utsmyckats med serpentiner och ballonger.
Invigningen inleddes med ett välkomsttal av Gunhild Wallin, vice ordförande i BrukarHusets styrelse. Hon berättade kortfattat om hela BrukarHusets tillkomst.

Rolf Karlsson, BrukarHusets kontaktperson hos Fastighetsägaren Örebroporten, berättade därefter mer om BrukarHusets bildande och varför just Mellringe blev hemvist för länets funktionshinderorganisationer.
- Från fastighetsägarens sida tyckte vi att Mellringe passade bäst för funktionshinderorganisationerna och dess kanslier. Detta eftersom det gamla sjukhusområdet redan var tillgängligt med långa korridorer och breda dörrar, säger Rolf Karlsson.
Han berättar också att diskussionerna om ett nytt konferensrum tog sin början 2014.
Dagen till ära gladdes han åt det nya rummet och samarbetet man haft med BrukarHusets styrelse under arbetets gång.
- Det har känts bra att ha ett sådant gott samarbete. Husets styrelse har funnits med under hela processen – från skiss till färdigt rum.
Det är roligt att se hur bra det blev till slut.

Carina Dahl (S), ordförande för Rådet för funktionshinderfrågor, ”klippte” sedan det blågula bandet och förklarade rummet invigt. Rummet fick i samband med detta också namnet, Leif Eriksson-rummet, uppkallat efter BrukarHusets ordförande, Leif Eriksson.
Leif, som också närvarande vid invigningen, fick dagen till ära en gåva för sitt mångåriga arbete i styrelsen.

Invigningen avslutades med kaffe och tårta.

Text: Christian Kanvik

Kallelse har skickats ut till samtliga länsorganisationer och lokalföreningar som har kansli i BrukarHuset samt all personal till BrukarHusets årsmöte. Varje länsorganisation/lokalförening utser var sitt ombud som har mandat att svara för respektive organisation.

Tid:
Torsdag 22 mars kl. 17.30
Plats:
BrukarHuset, Leif Eriksson-rummet

Anmälan görs till Nahryin Jakob senast 20 mars, telefon 019-673 21 20, e-post kansli@hso-t.se.

Kaffe/te med smörgås kommer att serveras. Meddela om du behöver specialkost. Kom doft- och rökfri, avstängda mobiltelefoner gör det möjligt för alla att deltaga.

Välkommen till årsmötet!

Mvh Styrelsen

Vi bjuder in till invigning av vårt nya konferensrum, på nedre plan via C-ingången.

Tid:
Måndag 12 februari 2018 kl. 15.30.
Plats:
Brukarhuset, Mellringevägen 120 C, Örebro.

Nya konferensrummet år 2018

Invigningen börjar kl. 15.30, därefter öppet hus till kl. 18.00.

Rådet för funktionshinderfrågor har möte i det nya konferensrummet kl. 13.00-15.00. Den som vill vara åhörare är välkommen.

Tänk på våra allergiker,
kom doft- och rökfri.

Vi bjuder på kaffe och tårta.

Välkommen!

BrukarHusets styrelse