Årsmöte 2018

Kallelse har skickats ut till samtliga länsorganisationer och lokalföreningar som har kansli i BrukarHuset samt all personal till BrukarHusets årsmöte. Varje länsorganisation/lokalförening utser var sitt ombud som har mandat att svara för respektive organisation.

Tid:
Torsdag 22 mars kl. 17.30
Plats:
BrukarHuset, Leif Eriksson-rummet

Anmälan görs till Nahryin Jakob senast 20 mars, telefon 019-673 21 20, e-post kansli@hso-t.se.

Kaffe/te med smörgås kommer att serveras. Meddela om du behöver specialkost. Kom doft- och rökfri, avstängda mobiltelefoner gör det möjligt för alla att deltaga.

Välkommen till årsmötet!

Mvh Styrelsen